طیف سنج (فرابنفش – مرئی)
طیف سنج - اسپکترومتر
43
rtl,portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-43,theme-elision,elision-core-1.0.11,woocommerce-no-js,iconic-woothumbs-%d8%a7%d9%84%db%8c%da%98%d9%86,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive
تصویر عنوان

طیف سنج (فرابنفش – مرئی)

درباره این پروژه

طیف سنج با آشکار ساز آرایه ای فرابنفش – مرئی

طیف سنج با آشکار ساز آرایه ای جهت بررسی طیف منابع تابش مختلف استفاده می گردد.

فناوری تولید

پلی کروماتور با آشکار ساز آرایه ای

تاریخ

شروع تولید 1385

دسته بندی

طیف سنج