سوالات دستگاهی
اسپکتروفتومتر، طیف سنج، اسپکترومتر
10035
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-10035,single-format-standard,theme-elision,elision-core-1.0.11,woocommerce-no-js,iconic-woothumbs-%d8%a7%d9%84%db%8c%da%98%d9%86,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

سوالات دستگاهی

سوالات دستگاهی

  |   طیف سنجی

ارتباط دستگاه با کامپیوتر برقرار نمی شود:

ارزیابی ارتباط پورت کامپیوتر و دستگاه انجام گیرد. کابل USB مناسب باید استفاده گردد.

دستگاه روشن نمی شود:

فیوز دستگاه چک شود. اطمینان از استفاده از UPS جهت تغذیه مناسب دستگاه و جلوگیری از اثرات نوسانات برق شهر داشته باشید.

هنگام روشن کردن لامپ تنگستن دستگاه نوری از کنار فن دیده نمی شود:

شدت لامپ تنگستن عدد پایین گذاشته شده است. لامپ دستگاه عمرش تمام شده و یا سوخته است.

نداشتن خط پایه مناسب:

اطمینان پیدا کنید که بلانک و نمونه از یک حلال یا ماتریکس استفاده کرده‌اند.

بالا بودن خط پایه اسکوپ:

سل را از قبل با حلال مناسب یا در صورت لزوم با اسید بشویید. نمونه نباید ذرات معلق داشته باشد. حباب در نمونه نباید باشد (حتما قبل طیف گیری با زدن ضربه به سل نمونه و یا فرصت دادن جهت خروج حباب نمونه یکنواختی را تهیه و داخل دستگاه قرار دهید.

بخش پایین اسکوپ مناسب نیست:

لامپ تنگستن شدت پایین داشته و یا روشن نیست.

بخش بالای اسکوپ مناسب نیست:

تنظیم لامپ دوتریم لازم است. در صورت نبود شدت مناسب لامپ دوتریم خاموش است و یا سوخته است.

جابجایی در طول موج مشاهده می‌شود:

با استفاده از نمونه استاندارد ساماریوم یا هولمیوم طیف گرفته شده و ضریب کالیبراسیون تصحیح می گردد.