پزشکی و بیولوژی
اسپکتروفتومتر، طیف سنج، اسپکترومتر
2976
rtl,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-2976,theme-elision,elision-core-1.0.11,woocommerce-no-js,iconic-woothumbs-%d8%a7%d9%84%db%8c%da%98%d9%86,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

پزشکی و بیولوژی

آنالیز و طیف سنجی

مراحل
01
مراحل
02
مراحل
03
مراحل
04

زمینه های کاربرد

آنالیز و رنگ سنجی

اندازه گیری پروتئین

اندازه گیری اسید های نوکلوئیک

آنالیز رنگ دندان

اندازه گیری قند خون

اندازه گیری تری گلیسرید

اندازه گیری کلسترول

اندازه گیری اوره/اسید اوریک

نسبت پروتئین به اسید نوکلوئیک

آنالیز مارکر های ژنتیکی

اندازه گیری کراتین/کراتینین

آنالیز مارکر های فلورسنت

اندازه گیری سیس پلاتین

آنالیز رنگ دارو

آنالیز پیوسته

آنالیز رنگ پوست

آنالیز دارو های ضد سرطان

دستگاه های آنالیز طیف سنجی

زمینه های کاربردی

کنترل دارو و غذا

کنترل دارو و غذا

پایش پیوسته

پایش پیوسته

پزشکی/تشخیص پزشکی

پزشکی/تشخیص پزشکی

بیولوژی/ژنتیک

بیولوژی/ژنتیک

مواد بیولوژی و ترکیبات بیوشیمیایی

آنالیز و طیف سنجی

آنالیز مواد بیولوژی

اندازه گیری ترکیبات بیو شیمیایی

دستگاه های پیشنهادی

آنالیز و طیف سنجی در پزشکی و بیولوژی