طیف سنج جذبی
اسپکتروفتومتر، طیف سنج، اسپکترومتر
163
rtl,portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-163,theme-elision,elision-core-1.0.11,woocommerce-no-js,iconic-woothumbs-%d8%a7%d9%84%db%8c%da%98%d9%86,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive
تصویر عنوان

طیف سنج جذبی

فناوری تولید

طیف سنجی فیبر نوری

تاریخ

شروع تولید 1393

دسته بندی

طیف سنج

درباره این پروژه

طیف سنج جذبی

طیف سنج جذبی با استفاده از فناوری های طیف سنجی همزمان و فیبر نوری امکان آنالیز و طیف سنجی جذبی/عبوری را برای انواع نمونه ها فراهم می سازد.