محیط زیست و غذا
اسپکتروفتومتر، طیف سنج، اسپکترومتر
3196
rtl,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-3196,theme-elision,elision-core-1.0.11,woocommerce-no-js,iconic-woothumbs-%d8%a7%d9%84%db%8c%da%98%d9%86,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

محیط زیست و غذا

آنالیز و طیف سنجی

آبمایه حیات و توسعه تمدن هاست. کیفیت آب همواره دغدغه اساسی بشر بوده است. لذا آنالیز و کنترل آب های طبیعی، خانگی، صنعتی و کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

خاکبستر زمین برای گیاهان و جانوران بوده و موجب بقاء و ماندگاری می باشد. انسان ها همواره برای کشاورزی و دامداری و نیز توسعه شهر و روستا نیاز به ارزیابی کیفی و کمی خاک دارند.

غذا برای انسان امروزی به لحاظ تامین و به لحاظ کیفیت دغدغه مهمی شده است. افزایش کیفیت غذا و نیز توسعه غذاهای مختلف کاملا نیازمند آنالیز ترکیبات مختلف و کنترل آنها می باشد.

آب عنصر حیات بخشی است که در زندگی بشر نقش اساسی دارد. با اینکه حدود دو سوم سطح کره زمین را آب پوشانده است اما تنها حدود 2/8 درصد از آن قابل شرب می باشد. امروزه با توجه به تغییرات اقلیمی جغرافیایی کره زمین، خشکسالی،  مدیریت نابسامان در جمع آوری فاضلاب و نیز ورود سموم صنعتی به داخل رودخانه ها و دریاچه ها این مایه حیات مورد تهدید واقع شده است. همچنین، توجه به امر بهداشت آب آشامیدنی و مضرات ناشی از آلودگی‌های مختلف آن امروزه امری بسیار ضروری می باشد. بنابراین لازم است که مراکز آزمایشگاهی ویژه با تجهیزات آنالیز آب به منظور آنالیز مواد سمی و فلزات سنگین جهت پاکسازی و دوباره استفاده کردن آب فعالیت داشته باشند.

شرکت طیف سنج انواع دستگاه های اسپکتروفتومتر را جهت آنالیز ترکیبات و عناصر مختلف ارائه می دهد. این دستگاه ها در زمینه های مختلف آنالیز آب، فاضلاب، آب رودخانه و دریا و نیز مونیتورینگ آب بصورت آنلاین قابل استفاده است. همچنین آنالیز و کنترل کیفیت آب در کارخانجات و صنعت از جمله فعالیت های اصلی آزمایشگاه های آنالیز آب می باشد.

آب – خاک – غذا

آنالیز و رنگ سنجی

اندازه گیری آلودگی نفتی

اندازه گیری کل پلی آروماتیک

اندازه گیری فلزات سنگین

اندازه گیری ترکیبات گوگردی

اندازه گیری نمک ها

اندازه گیری اکسیژن

اندازه گیری سرب

اندازه گیری آرسنیک

اندازه گیری سختی

اندازه گیری اسیدیته

اندازه گیری فلزات با ارزش

آنالیز کانی ها

اندازه گیری سموم

اندازه گیری مواد مغذی

اندازه گیری فرسایش

آنالیز رنگ خاک/آب/غذا

اندازه گیری افزودنی ها

اندازه گیری کودها

اندازه گیری نگهدارنده ها

اندازه گیری فساد غذایی

محیط زیست – آلودگی – کنترل

آنالیز و طیف سنجی

آلودگی محیط زیست امروزه معضل اساسی شهرها می باشد. آلودگی آب، خاک و هوا ارتباط تنگاتنگ با زندگی بشر دارد. آنالیز پارامتر های معمول و نیز ترکیبات جدید و ناشناخته حاصل از توسعه صنعتی باعث بروز انواع بیماری ها گردیده است. لذا توسعه تحقیقات در زمینه شناسایی و اندازه گیری ترکیبات مختلف بسیار اهمیت دارد. از سویی دیگر پایش پیوسته ترکیبات مختلف آلوده کننده از ضروریات زندگی شهری گردیده است. دستگاه های طیف سنجی از جمله روش های سریع آنالیز آنلاین ترکیبات مختلف آلوده کننده می باشند.