اسپکتروفتومتر رنگ سنجی
اسپکتروفتومتر رنگ سنجی - رنگ سنج
155
rtl,portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-155,theme-elision,elision-core-1.0.11,woocommerce-no-js,iconic-woothumbs-%d8%a7%d9%84%db%8c%da%98%d9%86,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive
تصویر عنوان

اسپکتروفتومتر رنگ سنجی

درباره این پروژه

اسپکتروفتومتر رنگ سنج

اسپکتروفتومتر رنگ سنجی جهت اندازه گیری رنگ نمونه در مقیاس های مختلف استفاده می شود.

فناوری تولید

رنگ سنجی با آشکار ساز آرایه ای

تاریخ

شروع تولید 1398

دسته بندی

بازتابی و رنگ