سرویس و تعمیر
اسپکتروفتومتر، طیف سنج، اسپکترومتر
38
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-38,single-format-link,theme-elision,elision-core-1.0.11,woocommerce-no-js,iconic-woothumbs-%d8%a7%d9%84%db%8c%da%98%d9%86,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive
تصویر عنوان

سرویس و تعمیر

سرویس و تعمیر

 

سرویس:

سرویس دستگاه های تولیدی شرکت طیف سنج بصورت دوره ای و سالیانه صورت می گیرد. این سرویس شامل بررسی منابع تابش، اپتیک سیستم، پاسخ دهی آشکار ساز، پایداری قسمت تغذیه و کالیبراسیون دستگاه می باشد.

تعمیر:

جهت رفع مشکل دستگاه های تولیدی این شرکت به دو صورت بررسی و ارزیابی اولیه بصورت برخط و سپس حضور کارشناس شرکت و انجام تعمیر مربوطه صورت می گیرد.

مواقعی نیز ضروری است دستگاه در محل شرکت سرویس و تعمیر گردد.