اسپکتروفتومتر (فرابنفش-مرئی)
اسپکتروفتومتر، طیف سنج، اسپکترومتر
165
rtl,portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-165,theme-elision,elision-core-1.0.11,woocommerce-no-js,iconic-woothumbs-%d8%a7%d9%84%db%8c%da%98%d9%86,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive
تصویر عنوان

اسپکتروفتومتر (فرابنفش-مرئی)

درباره این پروژه

اسپکتروفتومتر با آشکار ساز آرایه ای (فرابنفش – مرئی)

اسپکتروفتومتر با آشکار ساز آرایه ای (فرابنفش – مرئی) جهت طیف گیری همزمان از نمونه و آنالیز مواد استفاده می گردد.

فناوری تولید

طیف سنجی با آشکار ساز آرایه ای

تاریخ

شروع تولید 1388

دسته بندی

اسپکتروفتومتر