نانودراپ اسپکتروفتومتر
نانودراپ
62
rtl,portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-62,theme-elision,elision-core-1.0.11,woocommerce-no-js,iconic-woothumbs-%d8%a7%d9%84%db%8c%da%98%d9%86,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive
تصویر عنوان

نانودراپ اسپکتروفتومتر

درباره این پروژه

نانودراپ اسپکتروفتومتر

نانودراپ اسپکتروفتومتر با بهره گیری از فناوری طیف سنجی متمرکز بر حجم کمی از نمونه امکان آنالیز و طیف گیری حجم های میکرو و نانولیتر از نمونه را فراهم می نماید.

کاربرد

اتدازه گیری پروتئین/ اسید نوکلوئیک

تاریخ

شروع تولید 1394

دسته بندی

نانودراپ