فلورسانس اسپکتروفتومتر
فلورسانس
52
rtl,portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-52,theme-elision,elision-core-1.0.11,woocommerce-no-js,iconic-woothumbs-%d8%a7%d9%84%db%8c%da%98%d9%86,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive
تصویر عنوان

فلورسانس اسپکتروفتومتر

درباره این پروژه

 اسپکتروفتومتر فلورسانس

اسپکتروفتومتر فلورسانس با استفاده از فناوری طیف سنجی همزمان امکان آنالیز ترکیبات فلورسنت را فراهم می نماید.

کاربرد

ارزیابی نمونه های فلورسنت

تاریخ

شروع تولید 1400

دسته بندی

فلورسانس