سخنرانی های علمی
اسپکتروفتومتر، طیف سنج، اسپکترومتر
29
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-29,single-format-gallery,theme-elision,elision-core-1.0.11,woocommerce-no-js,iconic-woothumbs-%d8%a7%d9%84%db%8c%da%98%d9%86,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

سخنرانی های علمی

سخنرانی های علمی

  |   طیف سنجی

 

دانشگاه تهران – دانشکده شیمی – طیف سنجی فیبر نوری – 1392

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی – طیف سنجی و کاربردها – 1394

کنگره نفت – تهران – کاربرد های طیف سنجی در صنعت نفت – 1395

دانشگاه تبریز – دانشکده شیمی – دستگاهوری تجزیه ای : پژوهش تا تولید – اسپکترومتری آشکار ساز

آرایه ای – 1397

کره جنوبی – سئول – انستیتو تحقیقاتی علم و فناوری کره جنوبی – معرفی محصولات طیف سنجی

ساخت ایران – 1397